Ochrona danych osobowych, publikacja wizerunku- zgody

Strona główna | Najważniejsze informacje!!! | Ochrona danych osobowych | Ochrona danych osobowych, publikacja wizerunku- zgody

Przetwarzanie i archiwizowanie zdjęć oraz danych osobowych:


1) Zgoda na przetwarzanie oraz archiwizowanie zdjęć jest dobrowolna. Zgoda może być przez zamawiającego w każdym momencie cofnięta.


2) Zgoda na przetwarzanie oraz archiwizację danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia jest obowiązkowa (imię i nazwisko oraz adres osoby dokonującej płatności za sesję; imię i nazwisko rodzica oraz imię dziecka, którego dotyczy sesja)


3) W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie oraz archiwizowanie zdjęć oraz danych osobowych fotograf zobowiązuje się do natychmiastowego oraz NIEODWRACALNEGO usunięcia ich z dysku twardego komputera, z nośników zewnętrznych, ze stron www.facebook.com/mamamarcelka oraz www.mamamarcelka.com, pozostawiając jedynie dane osobowe w dokumentach księgowych


4) Rodzic/model zgadzając się na archiwizację i przetwarzanie zdjęć i danych osobowych zgadza się na:


- wgranie zdjęć na prywatne konto portalu Zalamo.com, w celu udostępnienia zdjęć zamawiającemu do wyboru. Zdjęcia te przechowywane tam będą 3 miesiące po czym trwale będą usuwane.

- przechowywanie wybranych zdjęć na str. wskazanych w punkcie dot. zgody na wykorzystanie wizerunku (jeśli zgoda została przyznana)- www.mamamarcelka.com, www.facebook.com/mamamarcelka, fora fotografów

- archiwizację surowych plików na dysku twardym fotografa oraz na zewnętrznym nośniku danych 3 miesiące od daty wykonania sesji. Po tym czasie zawsze są trwale usuwane z wszystkich dysków. Nie ma możliwości dokupienia nowych ujęć lub surowego materiału po upływie 3 mies. od daty wykonania sesji.

- archiwizację gotowych retuszowanych plików oraz danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych przez 99 lat (na dysku twardym fotografa oraz na zewnętrznym nośniku danych dla potrzeb marketingowych fotografa. Sesje retuszowane dla klienta fotograf gwarantuje przechowywać 1 rok po wykonaniu usługi).

- przesłanie zdjęć do sprawdzonego laboratorium drukującego odbitki/fotoalbumy oraz obrazy współpracującego z fotografem

- oznaczenie rodzica na zdjęciu na portalu facebook na stronie fotografa

- przechowywanie odbitek zdjęć przez 30dni od daty ich wywołania. Po tym czasie zostaną zniszczone, a ponowny ich wydruk będzie równoznaczny z ponownym ich opłaceniem.5) Komputer, na którym retuszowane oraz archiwizowane są zdjęcia, a także przechowywane są podstawowe dane osobowe dotyczące zamawiającego sesję, chroniony jest hasłem. Posiada również oryginalne, płatne oprogramowanie antywirusowe.


6) Dane osobowe jakie posiada fotograf wykonujący usługę, przechowywane są:

- na portalu zalamo.com: imię i nazwisko rodzica, imię dziecka, nr telefonu, adres e-mail

- w książce przychodów i rochodów w formie drukowanej oraz cyfrowej na dysku twardym oraz kopia na dysku przenośnym: imię i nazwisko osoby dokonującej płatności online, niepełny adres zamieszkania podany w przelewie,

- w notatkach firmowych: adres e-mail, w niektórych sytuacjach telefon- jeśli klient sam wysyłał sms-y w celach kontaktowych, imię i wiek dziecka oraz rodzaj wykupionej sesji


7) Dokumenty księgowe zawierające podstawowe dane osobowe niezbędne do wypełnienia formalności przechowywane są w miejscu zamkniętym na klucz, bez dostępu osób trzecich.


Zgoda na wykorzystanie wizerunku:


1) Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgoda na publikację zdjęć jest dobrowolna i nie może być wynagradzana rabatami, darmowymi ujęciami, prezentami rzeczowymi.


2) Zgoda na publikację może być w każdym momencie cofnięta bez konsekwencji dla zamawiającego. Zgoda na wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych i promocyjnych również może być cofnięta, jednak skutkować to może poniesieniem kosztów wznowienia nowej reklamy (np. wydruk nowych ulotek, wizytówek bez wykorzystania zdjęć zamawiającego).


3) Rodzic/model zgadzając się na publikację zdjęcia oraz wykorzystanie wizerunku dziecka zgadza się na:


- publikację zdjęć na stronie www.mamamarcelka.com oraz www.facebook.com/mamamarcelka (w celu budowania portfolio fotografa), a także na publikację zdjęć na grupach fotograficznych na facebooku (w celu rozwojowym, naukowym).

- wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych (tworzenie ulotki, wizytówki, plakatu i innych form reklamy, reklamujących usługi fotografa w sieci oraz na papierze drukowanym). Zdjęcia te NIE będą wykorzystane w celach nie wskazanych w niniejszym punkcie. NIE będą sprzedawane/oferowane osobom trzecim (np. firmom).

- przesłanie zdjęć do laboratorium drukującego odbitki/fotoalbumy oraz obrazy współpracujących z fotografem

- oznaczenie rodzica na zdjęciu na stronie fotografa na portalu facebook
1). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji zamówienia (dokumenty księgowe, zamówienie odbitek, przesłanie zdjęć do wyboru) – obowiązkowe……………………………………………………………………………...

2)Wyrażam/nie wyrażam zgodę na przechowywanie oraz archiwizowanie moich zdjęć w miejscach wskazanych i opisanych wyżej (komputer fotografa, dyski twarde i zewnętrzne).

………………………………………………………………………………………………………....

3) Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci ulotek, plakatów, wizytówek drukowanych oraz cyfrowych……………………………………………………………………………………………..

4) Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, utrwalonego na wykonanych mu fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym klientom, publikację w postaci ulotek, plakatów, wizytówek drukowanych oraz cyfrowych……………………………………………………………………….

5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla prezentacji nowych produktów i nowych usług przez Mamamarcelka-fotografia dziecięca i noworodkowa Karolina Szczepanik-Chojnacka przez kierowanie takich informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na